Roboty przygotowawcze

Praca przygotowawcza – To praca, która większości klientów przeraża. Jest to niezbędny etap, którego zadaniem jest rozebranie wszystkiego i rozpoczęcie wszystkiego od początku. Poczynając od pierwszych kroków z każdym kolejnym krokiem zbliżamy się do ostatniego, co daje nam końcowy efekt.